สมาชิก
ตระกร้าสินค้า

เกร็ดความรู้ > ไลฟ์สไตล์
Back


ครรภ์เป็นพิษ ภัยร้ายใกล้ตัวแม่ท้อง

        “ครรภ์เป็นพิษ” เป็นภาวะแทรกซ้อนที่ผิดปกติที่สามารถพบได้ในคุณแม่ตั้งครรภ์ ซึ่งมีอยู่ 3 อาการที่เกิดร่วมกัน นั่นคือ อาการบวม ความดันโลหิตสูง และโปรตีนในปัสสาวะ ซึ่งภาวะครรภ์เป็นพิษอาจเกิดแทรกซ้อนขึ้นได้ในระยะการตั้งครรรภ์ในไตรมาสที่ 2 และ 3

 

ครรภ์เป็นพิษ เกิดจากอะไร

ครรภ์เป็นพิษในปัจจุบันจะเรียกว่า Pregnancy-induced Hypertension ภาวะครรภ์เป็นพิษเป็นโรคที่เชื่อว่าเกิดจากการตอบสนองอย่างผิดปกติของกลไกภูมิคุ้มกันของตัวคุณแม่ต่อการตั้งครรภ์

 

ครรภ์เป็นพิษมีอาการอย่างไร

        อาการทั่วไปที่พบได้ในครรภ์เป็นพิษ คือ จะมีอาการปวดศีรษะ ตามัว คลื่นไส้อาเจียน ปวดตรงใต้ลิ้นปี่ บวมตามมือตามเท้า และใบหน้า ในกรณีที่คุณแม่ตั้งครรภ์มีอาการครรภ์เป็นพิษที่รุนแรงมาก(Severe Preeclampsia) คือ จะมีความดันขึ้นสูงกว่า 160/100 มิลลิเมตรปรอท ตรวจพบโปรตีนมากในปัสสาวะ มีอาการบวมที่รุนแรง และอาจมีอาการปวดศีรษะ ตามัว จุกแน่นหน้าอกอย่างมากร่วมด้วย หรือในคุณแม่บางรายอาจรุนแรงถึงขั้นมีน้ำคั่งในปอด หรือมีเลือดออกในสมอง

ครรภ์เป็นพิษที่เกิดจากอาการชัก (Eclampsia) เป็นอาการของภาวะครรภ์เป็นพิษขั้นรุนแรงที่สุด มักเกิดตามหลังครรภ์เป็นพิษรุนแรงที่ไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกวิธี ซึ่งคุณแม่ตั้งครรภ์จะมีความดันขึ้นสูงมาก และมีอาการชักหมดสติร่วมด้วย ในกรณีที่มีความรุนแรงมาก มีเลือดออกในสมอง จะส่งผลอันตรายถึงชีวิตทั้งของคุณแม่เอง และก็ทารกในครรภ์ด้วย

การรักษาภาวะครรภ์เป็นพิษ เมื่อเกิดครรภ์เป็นพิษที่รุนแรงขึ้น โดยส่วนมากคุณหมอจะทำการรักษา คือ การควบคุมความดันโลหิตไม่ให้ขึ้นสูง โดยการให้ยาลดความดันโลหิต การป้องกันการชักโดยใช้ยาแมกนีเซียมซัลเฟต และทำให้การคลอดเกิดขึ้น ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการหยุดกระบวนการของโรค สำหรับในกรณีที่คุณแม่มีอายุครรภ์ต่ำกว่า 30-32 สัปดาห์ คุณหมออาจต้องพยายามให้ยืดระยะเวลาการตั้งครรภ์ออกไปเท่าที่จะทำได้ เพื่อเป็นการลดภาวะแทรกซ้อนของการคลอดก่อนกำหนด แต่หากครรภ์เป็นพิษรุนแรงเกิดเมื่ออายุครรภ์เกิน 32 สัปดาห์ไปแล้ว ส่วนใหญ่คุณหมอจะพิจารณาให้มีการคลอดด้วยการผ่าตัดทันทีภายใน 4-6 ชั่วโมง

          สำหรับคุณแม่ที่มีภาวะครรภ์เป็นพิษ และได้รับการดูแลจากคุณหมอเป็นอย่างดี จนถึงการคลอด ซึ่งภายใน 24 ชั่วโมงหลังคลอด อาการต่างๆ ที่เกิดจากภาวะครรภ์เป็นพิษ จะค่อยๆ ทุเลาลงจนหายไปในที่สุด ทั้งนี้คุณแม่ที่เคยเป็นครรภ์เป็นพิษมาแล้ว ก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ในการตั้งครรภ์ครั้งต่อไปได้อีก ซึ่งจะเป็นการดีที่สุดก่อนมีการตั้งครรภ์ ควรไปพบคุณหมอเพื่อตรวจร่างกาย และรวมถึงให้ข้อมูลประวัติสุขภาพกับคุณหมอ เพื่อการตั้งครรภ์ที่สมบูรณ์ และปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ที่สามารถเกิดขึ้นได้ในระหว่างการตั้งครรภ์ค่ะ

ที่มาจาก th.theasianparent.com

SHARE