สมาชิก
ตระกร้าสินค้า

เกร็ดความรู้ > ไลฟ์สไตล์
Back


นมัสการ 5 เจดีย์ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองแห่งเมียนมา

          "เมียนมา" ประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงของไทย หนึ่งในดินแดนพุทธกาลเก่าแก่ ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกสารทิศเดินทางมาแสวงบุญยังดินแดนแห่งนี้ แรงศรัทธาและความเชื่อในพุทธศาสนาปรากฏเห็นได้ผ่านงานสถาปัตยกรรมที่มีความสวยสดงดงามยากที่จะหาสิ่งใดมาเปรียบ วันนี้เราเลยจะอาสาพาเพื่อน ๆ ไปชมความงดงามและความศักดิ์สิทธิ์ของเจดีย์ทั้ง 5 แห่งของเมียนมา อันเป็นพุทธสถานสำคัญของประเทศ เผื่อมีใครคนไหนสนใจจะเดินทางไปสักการบูชาเพื่อเป็นสิริมงคลกับชีวิตและครอบครัว งั้นเรามาเริ่มกันที่…

 

1. พระมหาธาตุเจดีย์ชเวดากอง

         เจดีย์คู่บ้านคู่เมืองของประเทศเมียนมา คำว่า "ชเว" หมายถึง ทองคำ และ "ดากอง" มาจาก Dagon หรือ ตะเกิง ซึ่งเป็นชื่อเดิมของนครย่างกุ้ง เมื่อรวมแล้วจึงหมายถึง เจดีย์ทองแห่งเมืองดากอง ภายในมหาเจดีย์เป็นที่บรรจุพระเกศาธาตุรวม 8 เส้นของพระพุทธเจ้า เพราะความเชื่อและความศรัทธาของชาวพม่าในองค์พระเจดีย์ ที่มักนิยมบริจาคเพชรพลอยและของมีค่าต่าง ๆ ทำให้เจดีย์องค์นี้มีความสวยสดงดงามด้วยเครื่องประดับมีค่าจำนวนมากกว่า 5,000 ชิ้น ส่วนด้านล่างรอบองค์เจดีย์เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปจำนวนมาก และมีไม้แกะสลักประดับอยู่อย่างสวยงาม นอกเหนือจากความสวยงามขององค์พระเจดีย์แล้ว รอบมหาเจดีย์ชเวดากองยังประกอบด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ควรค่าแก่การนมัสการ รวมถึงการสรงน้ำพระพุทธรูปและสัตว์สัญลักษณ์ประจำวันเกิด เพื่อความเป็นสิริมงคลและประสบความสำเร็จในชีวิต

          ข้อแนะนำการนมัสการพระมหาธาตุเจดีย์ชเวดากอง

          ผู้ที่เข้ามานมัสการต้องถอดรองเท้าทุกครั้งเมื่อถึงทางเข้า ห้ามสวมถุงน่องและรองเท้าทุกชนิด ทั้งนี้เพื่อเป็นการเคารพสถานที่ ห้ามผู้ชายและผู้หญิงนุ่งกางเกงขาสั้น โดยการเข้าชมมหาเจดีย์ชเวดากองให้เดินวนทางขวามือตามเข็มนาฬิกา

 

2. พระมหาธาตุเจดีย์ชเวสิกอง

ภาพจาก THANAN / shutterstock.com

          มหาเจดีย์ที่บรรจุพระทันตธาตุของพระพุทธเจ้า องค์พระเจดีย์มีสีเหลืองทองอร่าม สร้างโดยพระเจ้าอโนรธามังช่อ ครั้งหนึ่งเป็นผู้ที่รวบรวมชนชาติเมียนมา จนเป็นอาณาจักรพุกามเมื่อ 900 ปีที่แล้ว โดยยกทัพไปตีมอญ และกวาดต้อนชาวมอญ ตั้งแต่ช่างฝีมือ นักปราชญ์และราชบัณฑิตมายังเมืองพุกาม ด้วยเหตุนี้ทำให้เมียนมาได้รับอิทธิพลทางศิลปวัฒนธรรมจากมอญมาโดยไม่รู้ตัว ดังปรากฏให้เห็นจากมหาเจดีย์ชเวสิกอง ที่มีลักษณะเป็นทรงระฆังคว่ำแบบมอญ พื้นผิวภายนอกปิดด้วยทองคำเปลว และมีลวดลายปูนปั้น และล้อมรอบด้วยเจดีย์เล็ก ๆ ภายในเขตองค์พระเจดีย์สามารถรองรับผู้แสวงบุญได้ไม่จำกัด

          ข้อแนะนำการนมัสการพระมหาธาตุเจดีย์ชเวสิกอง

          ผู้ที่เข้ามานมัสการมหาเจดีย์ชเวสิกอง ต้องเตรียมดอกไม้ ทองคำเปลว ที่สำคัญต้องถอดรองเท้าและถุงเท้าเมื่อเข้ามาในบริเวณดังกล่าว เพราะชาวพม่าเชื่อว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ผู้เข้าไปสักการะจึงควรปฏิบัติตามประเพณีโดยเคร่งครัด

 

3. พระธาตุมหาเจดีย์ชเวมอดอร์ หรือ พระธาตุมุเตา

         พระธาตุมหาเจดีย์ชเวมอดอร์ หรือ พระธาตุมุเตา ภายในมหาเจดีย์บรรจุพระเกศาธาตุรวม 2 เส้น เป็นพระธาตุเจดีย์ที่สูงที่สุดของพม่า และมีอายุเก่าแก่กว่า 2,000 ปี เจดีย์มีศิลปกรรมแบบมอญ ภายนอกหุ้มด้วยทอง ภายในเป็นอิฐกลวง ซึ่งแตกต่างจากเจดีย์ชเวดากอง (ศิลปะแบบพม่า) อย่างชัดเจน โดยรอบองค์เจดีย์มีพระพุทธรูปหลายองค์ให้กราบไหว้สักการบูชา มหาเจดีย์แห่งนี้เคยพังทลายจากแผ่นดินไหวมาแล้วทั้งหมด 4 ครั้ง โดยแผ่นดินไหวครั้งสุดท้าย เมื่อ พ.ศ. 2473 ทำให้ปลียอดของชเวมอดอร์หักพังลงมา แต่ด้วยความเคารพและศรัทธาของชาวเมียนมา จึงได้ทำการสร้างมหาเจดีย์ชเวมอดอร์ขึ้นใหม่อีกครั้งในปี พ.ศ. 2497 โดยนำส่วนปลียอดที่หักพังลงมาตั้งไว้ที่มุมหนึ่ง เพื่อให้ผู้คนได้กราบไหว้บูชาควบคู่ไปกับองค์เจดีย์ปัจจุบัน

          ข้อแนะนำการนมัสการพระธาตุมหาเจดีย์ชเวมอดอร์


          ด้วยความมหัศจรรย์ที่ยอดพระธาตุหักลงมาเมื่อครั้งแผ่นดินไหว แต่องค์พระธาตุไม่หักลงถึงพื้น จึงเป็นความเชื่อของคนทั่วไปว่า หากใครได้ไปกราบไหว้องค์พระธาตุแล้วได้เอาไม้ไปค้ำกับยอดพระธาตุที่หัก จากนั้นเอาหน้าผากไปแตะกับยอดองค์พระธาตุที่หักลงมา จะทำให้ชีวิตของคนคนนั้นที่ไม่ว่าอยู่ในช่วงตกต่ำมากแค่ไหน ก็จะไม่ตกต่ำถึงที่สุด ทั้งยังช่วยทำให้ชีวิตของคนคนนั้นมีความมั่นคงถาวรยิ่งขึ้น

 

4. พระธาตุอินทร์แขวน หรือ พระธาตุเจดีย์ไจก์ทิโย

ภาพจาก SIHASAKPRACHUM / shutterstock.com


          พระธาตุอินทร์แขวนมีอีกชื่อหนึ่งเรียกว่า "ไจก์ทิโย" หมายถึงเจดีย์บนหินที่มีรูปร่างคล้ายศีรษะฤๅษี มีลักษณะเป็นก้อนหินที่วางหมิ่นเหม่อยู่บนหินก้อนล่าง จนหลายคนอดตั้งคำถามไม่ได้ว่า หินก้อนนั้นตั้งอยู่ได้อย่างไร โดยที่ไม่ตกลงไปเบื้องล่าง ? นอกจากไม่ตกลงไปแล้ว ยังชนะแรงโน้มถ่วงของโลก ตั้งเด่นเป็นสง่า สร้างความประหลาดใจให้กับผู้พบเห็น แต่ที่เห็นเป็นสีทองนั้น เป็นเพราะความเชื่อและความศรัทธาของผู้คนที่มาปิดทองคำเปลวที่องค์พระธาตุ ที่นี่ห้ามผู้หญิงแตะต้ององค์พระธาตุ และห้ามเข้าไปในเขตรั้ว โดยหากต้องการที่จะแปะแผ่นทององค์พระธาตุ ต้องฝากผู้ชายเข้าไปแปะ ก่อนจะขอสัมผัสมือถ่ายบุญกุศลกลับมาให้อีกต่อหนึ่ง

          ข้อแนะนำการนมัสการพระธาตุอินทร์แขวน

          พระธาตุอินทร์แขวนยังเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของคนปีจอ ทั้งนี้ยังมีความเชื่ออีกด้วยว่า หากใครมากราบไหว้บูชาครบ 3 ครั้ง จะเกิดผลบุญกุศลที่ยิงใหญ่ ประสบแต่ความสำเร็จและความเจริญในชีวิตยิ่ง ๆ ขึ้นไป

 

5. พระเจดีย์โบตะตอง หรือ เจดีย์โบดาทาวน์

เจดีย์ที่ก่อสร้างขึ้นเพื่อรับพระเกศาธาตุก่อนที่จะนำไปบรรจุในพระเจเดีย์ชเวดากอง องค์พระเจดีย์ได้ถูกทำลายในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 และได้รับการบูรณะใหม่ โดยใต้ฐานพระเจดีย์มีโครงสร้างโปร่งใส คนทั่วไปสามารถเดินลอดเข้าไปด้านฝาผนังใต้เจดีย์ ซึ่งได้จัดแสดงทองคำและของมีค่าต่าง ๆ ซึ่งมีผู้เลื่อมใสศรัทธาได้นำมาถวายองค์พระเจดีย์ นอกจากนี้ภายในบริเวณของพระเจดีย์โบตะตอง ยังได้ประดิษฐานพระพุทธรูปทองคำปางมารวิชัย ที่มีความงดงามยิ่งนัก ตามประวัติเล่าว่าเคยประดิษฐานอยู่ในพระราชวังมัณฑะเลย์ นอกจากนี้ยังมี "พระเขี้ยวแก้ว" และรูปปั้น "เทพทันใจ" ซึ่งเป็นที่นับถือของผู้คนทั่วไปต่างนิยมมากราบไหว้ ด้วยเชื่อว่าอธิษฐานขอสิ่งใดแล้วจะได้สมตามความปรารถนาได้ทันใจ

          ข้อแนะนำการนมัสการพระเจดีย์โบตะตอง หรือ เจดีย์โบดาทาวน์

          ผู้ที่เข้ามาสักการะพระเจดีย์โบตะตอง หรือ เจดีย์โบดาทาวน์ ควรเตรียมเครื่องถวายสักการะ เช่น มะพร้าว กล้วย ดอกไม้ ซึ่งมีขายอยู่ในบริเวณวัด และให้เตรียมธนบัตรไว้ 2 ใบ โดยม้วนเป็นรูปกรวยซ้อนกัน จากนั้นนำไปใส่ไว้ในมือของเทพทันใจ และนำหน้าผากไปแตะชิดที่นิ้วชี้ของเทพทันใจ พร้อมกับอธิษฐานสิ่งที่ต้องการเพียงอย่างเดียวเท่านั้น หลังจากนั้นเดินวนรอบสามรอบ และหยิบธนบัตรที่ใส่ไว้ในมือของเทพทันใจออกมาหนึ่งใบ เพื่อเก็บรักษาไว้

          หวังว่าจะเป็นที่ถูกอกถูกใจของบรรดาเหล่านักแสวงบุญทั้งหลาย ที่ชอบทำบุญไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันนะคะ อีกทั้งยังทำให้เราได้เห็นว่า "เมียนมา" เป็นเสมือนดินแดนพุทธศักดิ์สิทธิ์ ที่ผู้คนยอมเดินทางจากทั่วทุกสารทิศมาหาที่พึ่งทางใจ สะท้อนให้เห็นว่าเมียนมายังเป็นชนชาติที่ยึดมั่นคำสอนในพระพุทธศาสนาอย่างเหนียวแน่นที่สุดชาติหนึ่งในโลก


cr.kapook
ขอบคุณข้อมูล
theshwedagonpagoda.com, myanmartravel.org

SHARE