สมาชิก
ตระกร้าสินค้า

เกร็ดความรู้ > ไลฟ์สไตล์
Back


ไหว้พระขอพรกับพระธาตุประจำปีเกิด 12 นักษัตร

        คติการไหว้พระธาตุตามปีเกิดทั้ง 12 นักษัตร เป็นความเชื่อของชาวล้านนามาแต่โบราณที่ยึดถือเอาพระธาตุเป็นที่พึ่ง การเคารพบูชาพระธาตุจะนำมาซึ่งความเป็นสิริมงคลและความเจริญสู่ชีวิต โดยปีนักษัตรที่ถูกกำหนดด้วยสัญลักษณ์เป็นรูปสัตว์ประจำปีเกิดในแต่ละปี จะมีความสัมพันธ์กับชีวิตมนุษย์แต่ละคน วันนี้เราเลยอยากชวนเพื่อน ๆ ไปกราบไหว้ประธาตุประจำปีเกิด เพื่อเสริมสร้างความเจริญให้กับชีวิตในปีใหม่ 2559 กันค่ะ

 

1. พระธาตุประจำปีชวด : พระธาตุศรีจอมทอง

ที่ตั้ง : 157 บ้านหลวง ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

          พระธาตุมีลักษะเป็นศิลปะสถาปัตยกรรมล้านนา แม้จะมีขนาดไม่ใหญ่โต แต่มีความงดงามเป็นยิ่งนัก เป็นที่ประดิษฐานพระบรมธาตุส่วนพระเศียรเบื้องขวาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มีสัณฐานกลมเกลี้ยง สีขาวนวล ความพิเศษของพระธาตุแห่งนี้คือเป็นพระบรมธาตุที่ไม่ได้ฝังอยู่ใต้ดิน แต่ประดิษฐานอยู่ในกู่ภายในวิหาร เป็นพระธาตุประจำปีเกิดของคนปีชวดที่ถ้าได้มาสรงน้ำที่พระธาตุแห่งนี้ เชื่อว่าจะสร้างสิริมงคลต่อชีวิตเป็นอย่างมาก องค์พระธาตุงดงามด้วยสีทองอร่าม แม้จะได้รับการบูรณะอยู่บ่อยครั้ง แต่ก็ยังคงไว้ซึ่งความสวยงามตามแบบฉบับล้านนาอย่างสมบูรณ์

 

2. พระธาตุประจำปีฉลู : พระธาตุลำปางหลวง

ที่ตั้ง : ถนนลำปาง-เกาะคา ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

          พระธาตุแห่งนี้มีลักษณะศิลปกรรมที่ได้รับอิทธิพลจากพระธาตุหริภุญไชย ด้วยเริ่มสร้างในปีฉลูและเสร็จในปีฉลูเช่นกันเป็นที่ประดิษฐานพระบรมธาตุส่วนพระเกศา พระอัฐิธาตุจากพระนลาฏข้างขวา พระศอด้านหน้าและด้านหลัง อลังการด้วยศิลปะสถาปัตยกรรม ยอดฉัตรทำด้วยทองคำ มีลายสลักเป็นลวดลายต่าง ๆ อีกทั้งวัดพระธาตุลำปางหลวงยังเป็นที่เลื่องลือในปาฏิหาริย์พะธาตุที่สะท้อนเป็นภาพกลับหัวในพระวิหารและมณฑปอีกด้วย ท่านใดที่มีราศีเกิดกับปีฉลู อย่าลืมนำวัวมานมัสการพระธาตุ เพื่อสะเดาะเคราะห์ และขอโชคลาภให้กับชีวิต

 

3. พระธาตุประจำปีขาล : พระธาตุช่อแฮ

ที่ตั้ง : 1 หมู่ที่ 11 ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

          พระธาตุแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานพระบรมธาตุส่วนเกศาและและพระศอกซ้ายของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบล้านนาทรงแปดเหลี่ยม ย่อมุมไม้สิบสอง ยอดฉัตรประประดับตกแต่งเครื่องบนแบบล้านนา รวมถึงประตูทางเข้า-ออกของพระธาตุยังได้สร้างเป็นซุ้มแบบปราสาทล้านนาไว้อย่างสวยงาม นอกจากจะเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของคนปีขาลแล้ว ที่นี่ยังเป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมือง ที่ใครมาจังหวัดแพร่หรือผ่านจังหวัดแพร่ต้องมาสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลของชีวิต

 

4. พระธาตุประจำปีเถาะ : พระธาตุแช่แห้ง

ที่ตั้ง : หมู่ 3 บ้านหนองเต่า ตำบลม่วงตี๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

          พระธาตุแช่แห้งเป็นประธาตุประจำปีเถาะ ที่ชาวล้านนาเชื่อว่าหากได้เดินทางไปนมัสการสักครั้งจะเกิดอานิสงส์เป็นอย่างยิ่ง ทั้งยังส่งเสริมบารมีให้เกิดความเป็นสิริมงคลกับชีวิต นอกจากนมัสการพระธาตุแล้ว ยังจะได้ชื่นชมกับศิลปะสถาปัตยกรรมสกุลช่างน่าน ที่มีความสวยงามและอ่อนช้อยไม่เหมือนที่ไหน ภายในวัดยังมีวิหารพระนอน ซึ่งอยู่ทางด้านนอกกำแพงแล้วให้เราได้สักการะอีกด้วย ถือเป็นอีกหนึ่งวัดศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองมาช้านาน

 

5. พระธาตุประจำปีมะโรง : พระพุทธสิหิงค์ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร

ที่ตั้ง : ถนนสามล้าน ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

          วัดสำคัญทางประวัติศาสตร์แห่งแผ่นดินล้านนามาตั้งแต่อดีต ภายในวัดประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์และภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนัง พระอุโบสถที่ตกแต่งแบบศิลปะล้านนา และเจดีย์ทรงกลมแบบล้านนา พระธาตุเจดีย์วัดพระสิงห์เป็นพระธาตุประจำปีเกิดของผู้ที่เกิดปีมะโรง เชื่อกันว่าหากได้มานมัสการสักหนึ่งครั้ง จะเป็นมงคลสูงสุด ทำให้อายุมั่นขวัญยืน มีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตเป็นอย่างยิ่ง

 

6. พระธาตุประจำปีมะเส็ง : พระธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์ วัดพระธาตุหนองบัว

ที่ตั้ง : ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

          พระศรีมหาโพธิ์ เป็นต้นไม้ที่มีความสำคัญในทางพุทธศาสนา เพราะเป็นที่ประทับและตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ชาวล้านนาจึงเชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยขจัดทุกข์และโชคร้ายต่าง ๆ สำหรับผู้ที่เกิดปีมะเส็งที่มีพระศรีมหาโพธิ์ที่พุทธคยาเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำปีเกิด สามารถบูชาต้นโพธิ์ตามวัดแทนได้ โดยเจดีย์พระธาตุแห่งวัดนี้ ได้จำลองแบบมาจากเจดีย์ที่พุทธคยา ประเทศอินเดีย นับเป็นวัดเดียวในภาคอีสานที่มีเจดีย์ในลักษณะเช่นนี้

 

7. พระธาตุประจำปีมะเมีย : พระบรมธาตุบ้านตาก

ที่ตั้ง : ตำบลเกาะตะเภา อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

          ตามความเชื่อของชาวล้านนา พระธาตุประจำปีเกิดของปีมะเมียคือ "พระธาตุเจดีย์ชเวดากอง" ประเทศเมียนมา องค์สีเหลืองทองอร่าม เชื่อกันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมาก ทั้งบริเวณองค์เจดีย์จะมี "ลานฤทธิผล" หรือ "ลานอธิษฐาน" ให้ได้กราบไหว้ขอพรจากองค์พระธาตุว่าจะสมความปรารถนา แต่ใครที่ไม่สามารถไปนมัสการ "พระธาตุเจดีย์ชเวดากอง" ได้ สามารถเดินทางไปนมัสการพระบรมธาตุบ้านตากแทนได้ ภายในบรรจุพระเกศาธาตุครั้งเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จมาเมืองตาก และมองพระเกศาธาตุให้พระอรหันต์นำมาบรรจุไว้ภายในพระธาตุแห่งนี้

 

8. พระธาตุประจำปีมะแม : พระธาตุดอยสุเทพ

ที่ตั้ง : 1004 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

          หนึ่งในวัดที่มีความสำคัญมากที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่ สร้างตามแบบศิลปะล้านนา มีเจดีย์ทรงเชียงแสน ฐานสูงย่อมุม ทางขึ้นเป็นบันไดนาคเจ็ดเศียรก่อปูน และบริเวณโดยรอบลานเจดีย์มีจุดชมวิวทิวทัศน์เมืองเชียงใหม่ ซึ่งพระธาตุดอยสุเทพเป็นพระธาตุประจำปีเกิดปีมะแม มีความเชื่อว่าหากบูชาพระธาตุในทิศทั้งสี่แล้วจะทำให้สติปัญญาดี มีความเป็นสิริมงคลกับชีวิตสูงสุด

 

9. พระธาตุประจำปีวอก : พระธาตุพนม

ที่ตั้ง : 183/13 ถนนชยางกูร ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

          พระอารามหลวงชั้นเอก ประดิษฐาน ณ ริมฝั่งโขง มีลักษณะเป็นเจดีย์รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสก่อด้วยอิฐ และมีลวดลายแกะสลักสวยงาม มีกำแพงล้อมองค์พระธาตุ 4 ชั้น ภายในมีบึงขนาดใหญ่เรียกว่า"บึงธาตุพนม" เป็นปูชนียสถานศักดิ์สิทธิ์ของภาคอีสาน ภายในบรรจุพระอุรังคธาตุ (กระดูกส่วนหน้าอก) ของพระพุทธเจ้า ทั้งยังเป็นพระธาตุประจำวันปีเกิดปีวอก เชื่อกันว่าใครที่ได้ไปสักการะพระธาตุแห่งนี้จะนำพาสิริมงคลเข้ามาในชีวิต

 

10. พระธาตุประจำปีระกา : พระธาตุหริภุญชัย

ที่ตั้ง : ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

          วัดคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดลำพูน ภายในประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุส่วนกระหม่อม กระดูกอก กระดูกนิ้วมือ และพระธาตุย่อยอีกเต็มบาตรหนึ่ง องค์เจดีย์พระธาตุมีความสวยงามตามศิลปกรรมล้านนาช่างเมืองลำพูน มีความเชื่อกันว่าพระธาตุเจ้าหริภุญชัยเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของคนปีระกา ที่อย่างน้อยสักครั้งในชีวิตต้องหาโอกาสมานมัสการสรงน้ำพระธาตุเจ้าหริภุญชัยให้ได้ เพราะถือว่าเป็นสิริมงคลแก่คนเกิดปีระกาอย่างยิ่งใหญ่

 

11. พระธาตุประจำปีจอ : พระธาตุวัดเกตการาม

ภาพจาก thai.tourismthailand.org

      ที่ตั้ง : ถนนเจริญราษฎร์ ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่

          วัดเก่าแก่ของเมืองเชียงใหม่ ถ้าลองสังเกตไปยังยอดเจดีย์พระธาตุวัดเกตารามจะเห็นว่าเอียงเล็กน้อย ซึ่งความเป็นตั้งใจของผู้สร้าง ตามความเชื่อโบราณที่ว่าการสร้างเจดีย์ที่มียอดชี้ไปยังสวรรค์อันเป็นที่ตั้งของพระธาตุเกศแก้วจุฬามณีนั้น ผู้ที่เกิดปีจอกำหนดให้ไปไหว้พระธาตุวัดเกตุการาม เพราะเชื่อว่าพระธาตุวัดเกตุการาม เป็นพระธาตุที่บรรจุเส้นพระเกศาของพระพุทธเจ้า ซึ่งมีชื่อพ้องกับพระเกศแก้วจุฬามณีเจดีย์ เมื่อมาสักการะจะนำพาซึ่งสิ่งดีงามเข้ามาในชีวิต

 

12. พระธาตุประจำปีเกิดปีกุน : พระธาตุดอยตุง

ที่ตั้ง : ตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

          พระธาตุดอยตุงประดิษฐานอยู่ภายในวัดพระธาตุดอยตุง มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายด้วยความเก่าแก่และความสวยงาม องค์เจดีย์พระธาตุมีสัญลักษณ์ล้านนา ผสมผสานอิทธิพลพื้นเมือง ตามตำนานเล่าว่าสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอชุตราช ผู้ครองเมืองโยนกนาคพันธุ์ เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระรากขวัญเบื้องซ้าย (กระดูกไหปลาร้า) มีความเชื่อว่าเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของปีกุน การไปนมัสการพระธาตุดอยตุงในช่วงประเพณีไหว้พระธาตุ เชื่อว่าจะทำให้ชีวิตดีขึ้น มีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตยิ่ง ๆ ขึ้นไป

          ช่วงวันหยุดปีใหม่จึงเป็นโอกาสดีที่เพื่อน ๆ จะได้เดินทางไปไหว้พระธาตุประจำปีเกิดของแต่ละคน เพื่อต้อนรับสิริมงคลและความเจริญเข้ามาในชีวิต ทั้งยังเป็นการปูทางสู่การเริ่มต้นปีใหม่ที่ดีอีกปีหนึ่ง ดังนั้นปีใหม่ 2559 ที่จะถึงนี้อย่าลืมหาโอกาสเดินทางไปไหว้พระธาตุเสริมบุญเสริมดวงรับปีใหม่กันนะคะ

 

ข้อมูลจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

cr.kapook

SHARE