สมาชิก
ตระกร้าสินค้า

เกร็ดความรู้ > HairMax หวีเลเซอร์
Back


การใช้แสงเลเซอร์พลังงานต่ำในการรักษาภาวะผมบางแบบพันธุกรรมในชายและหญิง

 การใช้แสงเลเซอร์พลังงานต่ำในการรักษาภาวะผมบางแบบพันธุกรรมในชายและหญิง

 

 

โดย 

ผศ.นพ. ชูชัย ตั้งเลิศสัมพันธ์

อนุมัติบัตร(แพทยสภา) แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนัง

Certificate in Dermatology (USA)

 

         ภาวะผมบางแบบพันธุกรรมในชายและหญิง( Male and female androgenetic alopecia)เป็นภาวะที่ผมบ่อยที่สุดในการดูแลผู้ป่วยเกี่ยวกับเส้นผมและหนังศีรษะ. สาเหตุเกิดจาก พันธุกรรม ฮอร์โมน และสิ่งแวดล้อม. ผู้ป่วยส่วนมากจะมีฮอร์โมนปรกติแต่หนังศีรษะที่สร้างเส้นผมตอบสนองต่อฮอร์โมนมากเกินไป ในสมัยก่อนการรักษามี 2 แบบ คือการใช้ยา(Medication) และผ่าตัดปลูกผม( Hair transplantation) ซึ่งการรักษาทั้งสองแบบก็มีข้อดีและเสียที่แตกต่างกัน เช่นการใช้ยาหยอดหนังศีรษะจะได้ผลประมาณ 30-50% ของผู้ป่วยแต่ก็อาจทำให้เกิดการแพ้หรือระคายเคืองได้ ส่วนยารับประทานใช้ได้เฉพาะในผู้ชายเท่านั้นและได้ผลประมาณ 60-70 %ของผู้ป่วยแต่ก็อาจทำให้เกิดอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศได้ประมาณ 2 %. นอกจากนี้ผู้ป่วยบางคนก็ยังไม่พร้อมจะผ่าตัดปลูกผมและค่าใช้จ่ายค่อนข้างแพง

                เมื่อเร็วๆนี้ได้มีการศึกษาประสิทธิผลและความปลอดภัยในการใช้แสงเลเซอร์พลังงานต่ำในการรักษาผมบางแบบพันธุกรรมในชายและหญิง ซึ่งตีพิมพ์ในวารสารผิวหนังทางคลินิกของอเมริกา ( American Journal of Clinical Dermatology 2014;15:115-127) โดยทำการทดลองในผู้ป่วยชาย 128คนและหญิง 141 คน ในประเทศอเมริกา ซึ่งเป็นการศึกษาแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุม (Randomized, sham device-controlled, double-blind) เป็นเวลา 26 สัปดาห์ พบว่าหวีเลเซอร์พลังงานต่ำสามารถเพิ่มเส้นผมของผู้ป่วยได้มากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และไม่พบผลข้างเคียงที่รุนแรงมีเพียง อาการคันหนังศีรษะ, หนังศีรษะแห้งหรือระคายเคือง เป็นต้น

                ปัจจุบันการแพทย์มีวิวัฒนการที่เร็วและเป็นประโยชน์มากรวมทั้งการรักษาผมบางแบบพันธุกรรมในชายและหญิง การใช้แสงเสเซอร์พลังงานต่ำเช่นหวีเลเซอร์ที่สามารถปล่อยแสงเลเซอร์ลงที่หนังศีรษะโดยตรง เพราะมีซี่หวีที่จะช่วยแหวกผมออกได้ก็เป็นทางเลือก (option) ที่ดีอีกทางหนึ่ง นอกจากนี้การที่เราหวีผมก็ถือว่าเป็นการกระตุ้นหนังศีรษะให้เลือดมาเลี้ยงหนังศีรษะเพิ่มขึ้นซึ่งหลักการนี้แพทย์ทางเลือกเชื่อว่าอาจจะช่วยการเจริญเติบโตของเส้นผมได้ด้วย. ผู้ป่วยภาวะผมบางแบบพันธุกรรมควรศึกษาหรือปรึกษาแพทย์ในการเลือกการรักษาที่เหมาะกับตนเองและควรใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการเคลียร์ (clear)จากองค์การอาหารและยา (อ.ย) ทั้งไทยและอเมริกา

 

เอกสารอ้างอิง

1) Jimenez JJ, Wikramanayake TC, Bergfeld W, et al. Efficacy and safety of a low-level laser device in the treatment of male and female pattern hair loss: a multicenter, randomized, sham device-controlled, double-blind study. Am J Clin Dermatol. 2014 Apr;15(2):115-27.

2) Trueb RM, Lee WS. Male Alopecia. New York: Springer;2014.

3) Trueb RM. Female Alopecia. New York: Springer;2013.

4) Shapiro J, Otberg N. Hair loss and restoration. 2nded. Boca Raton: CRC press; 2015.

5) Otberg N, Shapiro J. Hair growth disorders. In: Goldsmith LA, Katz SI, Gilchrest BA, Paller AS, Leffell DJ, Wolff K, editors. Fitzpatrick’s Dermatology in General Medicine. 8thed. New York: McGraw-Hill; 2012. p.979-1008.

SHARE