สมาชิก
ตระกร้าสินค้า

เกร็ดความรู้ > HairMax หวีเลเซอร์
Back


ภาพก่อนและหลังใช้ HairMax

รูปถ่ายจากผู้ใช้งาน HairMax ทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี รวมทั้งรูปถ่ายจากผลวิจัยทางการแพทย์

ด้านล่างนี้เป็นภาพก่อนและหลังแสดงให้เห็นผลสำเร็จของผู้ใช้ HairMax LaserComb ภาพการศึกษาทางคลินิกจริง รวมทั้งรูปแสดงด้านล่าง รูปได้รับมาจากแพทย์และผู้เชี่ยวชาญเรื่องผมร่วง แสดงถึงผลลัพธ์ของคนไข้ของเขาที่ได้พบกับประสบการณ์ดังแสดงข้างต้น โปรดเลื่อนลงเพื่อดูทั้งหมด

     

 

 

รูปด้านล่างได้มาจาก Center for Dermatology and Hair Diseases
Prof. Ralph M. Trüeb, M.D., Switzerland.

 

“ความสำเร็จในการรักษาผมร่วงเกิดจากการรวมการรักษาแบบบำบัดกับผลร่วมส่วน บุคคล ช่วยให้ความสะดวกสบายแก่ผู้ป่วยและช่วยให้ผู้ป่วยมั่นใจเป็นสิ่งที่สำคัญ ในเรื่องที่ผู้ป่วยจะตอบรับต่อความสำเร็จในการรักษาระหว่างผู้ป่วยและแพทย์” Prof. Ralph M. Trüeb, M.D.

ผลลัพท์ที่ได้รับหลังใช้ HairMax ในแต่ละบุคคลอาจไม่เหมือนกัน ขึ้นกับสุขภาพและปัจจัยอื่นๆ ร่วมด้วย

รูปถ่ายจากผลวิจัยทางการแพทย์

ภาพถูกถ่ายในตอนเริ่มการศึกษาและหลังจาก 26 สัปดาห์ของการใช้ HairMax LaserComb

 

ภาพก่อนใช้ ภาพถ่ายหลังใช้


NEW FEMALE PHOTOS !


NEW FEMALE PHOTOS !

 ผมหนาขึ้นมากโดยรวม-ทำให้มองเห็นหนังศีรษะได้น้อยลง

 

*** ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงในแต่ละบุคคล


NEW FEMALE PHOTOS !


NEW FEMALE PHOTOS !

 ส่วนที่หายไปกลับคืนมา เส้นผมหนาขึ้นและดกดำขึ้น

 

*** ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงในแต่ละบุคคล


NEW FEMALE PHOTOS !


NEW FEMALE PHOTOS !

 ผมด้านหน้าหนาขึ้นมากโดยรวม-ทำให้สามารถเห็นหนังศีรษะเห็นได้น้อยลง

 

*** ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงในแต่ละบุคคล


NEW FEMALE PHOTOS !


NEW FEMALE PHOTOS !

 เห็นได้ถึงการเจริญของเส้นผม เส้นผมหนาขึ้นและดกขึ้น

 

*** ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงในแต่ละบุคคล


NEW FEMALE PHOTOS !


NEW FEMALE PHOTOS !

ส่วนที่หายไปกลับคืนมา เห็นหนังศีรษะน้อยลง

 

*** ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงในแต่ละบุคคล

 


NEW FEMALE PHOTOS !


NEW FEMALE PHOTOS !

  มีผมหนามากขึ้นบริเวณส่วนด้านหน้า

 

*** ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงในแต่ละบุคคล


NEW FEMALE PHOTOS !


NEW FEMALE PHOTOS !

 ช่วยการเจริญเติบโตของเส้นผมในส่วนหน้า – ส่วนที่บางลงกลับคืนมา

 

*** ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงในแต่ละบุคคล


NEW FEMALE PHOTOS !


NEW FEMALE PHOTOS !

เห็นหนังศีรษะน้อยลง เส้นผมหนาขึ้น สุขภาพดีขึ้น

 

*** ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงในแต่ละบุคคล

 


NEW FEMALE PHOTOS !


NEW FEMALE PHOTOS !

  เส้นผมโดยรวมหนาขึ้น ส่วนที่หายไปกลับคืนมาอย่างมาก

*** ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงในแต่ละบุคคล 


NEW FEMALE PHOTOS !


NEW FEMALE PHOTOS !

ส่วนที่หายไปกลับคืนมา

 

*** ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงในแต่ละบุคคล  เส้นผมหนาขึ้นในส่วนหน้า

 

*** ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงในแต่ละบุคคลเส้นผมกลับคืนมาทั้งหมด – และหนาขึ้นมาก

 

*** ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงในแต่ละบุคคลจากจุดอ้างอิง - มีเส้นผมมากขึ้นในส่วนหน้า

 

*** ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงในแต่ละบุคคลจากจุดอ้างอิง – มีเส้นผมมากขึ้นในส่วนหน้าและหนาขึ้นโดยรวม

 

*** ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงในแต่ละบุคคลเส้นผมกลับคืนมาทั้งหมด – และหนาขึ้นมาก

 

*** ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงในแต่ละบุคคลเส้นผมงอกใหม่ในส่วนหลังศีรษะ - ทั้งหมดหนาขึ้นและดกขึ้น

 

*** ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงในแต่ละบุคคลเส้นผมหนาขึ้น เต็มขึ้น สุขภาพดีขึ้น

 

*** ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงในแต่ละบุคคลเส้นผมมากขึ้นในส่วนหลังศีรษะ- โดยรวมดกขึ้น

 

*** ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงในแต่ละบุคคล

ผมหนาขึ้นโดยรวม – ส่วนที่หายไปในช่วงกลางของศีรษะงอกกลับมาใหม่

 

*** ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงในแต่ละบุคคล

เส้นผมมากขึ้น - หนาขึ้นและดูเต็มขึ้น

 

*** ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงในแต่ละบุคคล

เส้นผมงอกใหม่ทั้งหมดในส่วนหน้า – และดกขึ้น

 

*** ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงในแต่ละบุคคล

ผมด้านหน้าของหนังศีรษะงอกกลับมา -เส้นผมหนาขึ้นและดกขึ้น

 

*** ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงในแต่ละบุคคล

เส้นผมงอกกลับมาทั้งหนังศีรษะ- หนาขึ้นและดกขึ้น

 

*** ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงในแต่ละบุคคล

เส้นผมด้านหน้าของหนังศีรษะงอกกลับมา -เส้นผมหนาขึ้นและดกขึ้น

 

*** ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงในแต่ละบุคคล

เส้นผมงอกกลับมาทั้งหนังศีรษะ- หนาขึ้นและดกขึ้น

 

*** ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงในแต่ละบุคคล

ส่วนหน้างอกกลับมาใหม่ – ดกขึ้นและหนาขึ้น

 

*** ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงในแต่ละบุคคล

เส้นผมงอกใหม่ทั้งหมด – เต็มขึ้นและหนาขึ้น

 

*** ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงในแต่ละบุคคล

เส้นผมมากขึ้น – เต็มขึ้นและดกขึ้นโดยเฉพาะด้านข้าง

 

*** ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงในแต่ละบุคคล

 

รูปที่แสดงด้านบนเป็นผลลัพท์จริงจากผู้ ใช้ HairMax ผลลัพท์ที่ได้รับหลังใช้ HairMax ในแต่ละบุคคลอาจไม่เหมือนกัน ขึ้นกับสุขภาพของผู้ใช้และปัจจัยอื่นๆ ร่วมด้วย

The photos shown above are of actual HairMax LaserComb users, but are not intended to represent results everyone who uses the device will necessarily experience.

 


In general, a normal hair count is approximately 220 hairs cm². Hair Loss is noticable around 110 hairs cm². Note, increases in hair counts are often not demonstratable in photos. It is difficult to qualify results based on global photography alone. There are many variables that affect global photography of hair such as: exposure, lighting, length of hair, moisture content of hair and hair color.

ภายถ่ายแบบขยายจากงานวิจัยทางการแพทย์ทั้งก่อนและหลังใช้ HairMax

Photos taken at study start and after 26 weeks of HairMax LaserComb usage.

เลือกภาพด้านล่างเพื่อขยาย

สุภาพสตรีคนที่ 1

 clinical study photo hairmax lasercomb
ภาพก่อนการใช้งาน
ภาพหลังใช้งาน

ภาพถ่ายของสุภาพสตรีคนที่ 1: ภาพแสดงการเจริญเติบโตของเส้นผมใหม่และการเพิ่มของความหนาแน่น หลัง 26 สัปดาห์ เส้นผมหนาและหยาบขึ้น

*** ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงในแต่ละบุคคล


สุภาพสตรีคนที่ 2

 clinical study photo hairmax lasercomb

ภาพก่อนการใช้งาน
ภาพหลังใช้งาน
ภาพถ่ายของสุภาพสตรีคนที่ 2: ภาพหลังแสดงการเจริญของเส้นผม หนาขึ้นและการเพิ่มของความหนาแน่น เส้นผมที่บางหนาขึ้น จำนวนเส้นผมต่อตารางเซนติเมตรเพิ่มขึ้น

*** ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงในแต่ละบุคคล


สุภาพบุรุษคนที่ 3

 clinical study photo hairmax lasercomb
ภาพก่อนการใช้งาน
ภาพหลังใช้งาน

ภาพถ่ายของสุภาพบุรุษคนที่ 3:  ภาพหลังแสดงการเจริญเติบโตของเส้นผมหลัง 26 สัปดาห์ พบว่าการเจริญเติบโตของเส้นผมรอบรอยสัก  เส้นผมงอกดกขึ้น และหนาขึ้น รากผมที่ก่อนหน้านี้งอกเป็นผมบางเส้นเดียว งอกผมสองหรือมากกว่า

*** ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงในแต่ละบุคคล


สุภาพบุรุษคนที่ 4

 clinical study photo hairmax lasercomb
ภาพก่อนการใช้งาน
ภาพหลังใช้งาน
ภาพถ่ายของสุภาพบุรุษคนที่ 4:  การเจริญเติบโตของเส้นผมเห็นได้ในภาพหลัง ผมที่บางหนาขึ้น รากผมที่ก่อนหน้านี้งอกเป็นผมเส้นเดียว งอกผมสองเส้น

*** ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงในแต่ละบุคคล

 

SHARE